ภาพงานกีฬาราชวินิต และ ภ.ป.ร. สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔

ภาพงานกีฬาราชวินิต  และ ภ.ป.ร สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔

ณ โรงเรียนราชวินิต บางแก้ว

วันที่ ๒๘ มีนาคม  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม