ภาพพิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

ภาพพิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๙ มีนาคม  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

ภาพพิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพพิธีรับประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม