ภาพวันสถาปนา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพวันสถาปนา โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๔ เมษายาน  ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม