ภาพการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ภาพการรับมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม