ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินตามเกณฑ์คุณภาพ OBECQA

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม