ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนชุมนุม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย จากกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การลงทะเบียนชุมนุม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย

ชั้น ม.4 ลงชุมนุม วันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันศุกร์ ที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 16.30 น.

ชั้น ม.5 ลงชุมนุม วันศุกร์ ที่ 24 พ.ค. 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันเสาร์ ที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 16.30 น.

ชั้น ม.6 ลงชุมนุม วันเสาร์ ที่ 25 พ.ค. 2562 เวลา 18.00 น. ถึง วันอาทิตย์ ที่ 26 พ.ค. 2562 เวลา 16.30 น.

จากกลุ่ม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

Untitled-1