ภาพการแนะนำตัวคุณครูใหม่

ภาพการแนะนำตัวคุณครูใหม่

ณ บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม