ภาพการแสดงความยินกับรอง เพชรรัตดา เทพพิทักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม

ภาพการแสดงความยินกับรอง เพชรรัตดา เทพพิทักษ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม

ณ โรงเรียน บางปะกอกวิทยาคม

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม