ภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก

ภาพงานวันงดสูบบุหรี่โลก

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม