ภาพการต้อนรับ โรงเรียนมัธยมบูกิต วิว (ฺBukit View Secondary School) จากสาธารณรัฐสิงคโปร์

ภาพการต้อนรับ โรงเรียนมัธยมบูกิต วิว (ฺBukit View Secondary School) จากสาธารณรัฐสิงคโปร์

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม