ภาพพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ภาพพิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีไหว้ครูของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม