ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม