ภาพพิธีทำบุญโรงเรียน ถวายเทียนพรรษา การแสดงตนเป็นพุทมามกะ และพิธีมอบทุนการศึกษา

ภาพพิธีทำบุญโรงเรียน ถวายเทียนพรรษา การแสดงตนเป็นพุทมามกะ และพิธีมอบทุนการศึกษา

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม