รูปภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561

รูปภาพพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6

ณ  โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ประจำปีการศึกษา 2561

รูปภาพนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (แยกเป็นห้อง)

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

รูปภาพนักเรียนชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (แยกเป็นห้อง)

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม