รูปภาพประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting

รูปภาพประชุมผู้ปกครอง Classroom Meeting

ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม