พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

รูปภาพ พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ  โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม