รูปภาพ มุทิตาจิต ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๖๒

รูปภาพ มุทิตาจิต ข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการ พ.ศ.๒๕๖๒

ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม