รูปภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

รูปภาพกิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ณ สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี

วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ภาพจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม