รูปภาพ การประชุมครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

รูปภาพ การประชุมครู ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

 ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม