รูปภาพ โครงการค่ายภาษาและทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายภาษาจีน

รูปภาพ โครงการค่ายภาษาและทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายภาษาจีน

ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน นครคุนหมิง มณฑลยุนนาน (Yunnan normal university)

 ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม