รูปภาพ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

รูปภาพ  วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

 ระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม