รูปภาพ ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

รูปภาพ  ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

 ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ณ ฟาวเท่นทรี รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม