รูปภาพ ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙

รูปภาพ  ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตร การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙

 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม