รูปภาพ กิจกรรม Intenational ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

รูปภาพ  กิจกรรม Intenational ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

 วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

กล้องฝ่ายโสต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม