รูปภาพ นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

รูปภาพ นิทรรศการโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ

 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม