ทัศนะศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ทัศนะศึกษาค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทย์-คณิต อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มกราคม ๒๕๖๓

ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม