ภาพ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นศท.ปี ๒-๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ เขาชนไก่ จังหวัด กาญจนบุรี

รูปภาพ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร ปี ๒-๓

วันที่ ๑๖-๓๐ มกราคม ๒๕๖๓

ณ เขาชนไก่ จังหวัด กาญจนบุรี

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม