รูปภาพ ประเพณีงานบุญวันสารทเดือนสิบ หรือ วันชิงเปรต

รูปภาพ ประเพณีงานบุญวันสารทเดือนสิบ หรือ วันชิงเปรต

 วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม