คู่มือ การยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน (Authen) พร้อมคู่มือการใช้งาน

ประชาสัมพันธ์จากงานคอมพิวเตอร์

เนื่องจากงานคอมพิวเตอร์มีการปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต ทำให้มีการเปลี่ยนระบบการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต งานคอมพิวเตอร์จึงได้สร้าง User และ Password ใหม่

สำหรับ การยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน (Authen) พร้อมคู่มือการใช้งาน

โดยที่ระบบจะเปิดใช้งาน ในวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับคุณครู สามารถรับ Username และ Password ได้ที่หัวหน้ากลุ่มสาระของท่าน

สำหรับนักเรียน สามารถรับ Username และ Password ได้ที่คุณครูที่ปรึกษาประจำชั้นของนักเรียน

หมายเหตุ หากมีปัญหาในการเข้าใช้ สามารถติดต่อได้ที่งานคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้ Authen