รูปภาพ โครงการสร้างสัมพันธ์สู่รั้ว ขาว-กรมท่า ราชวินิต มัธยม ๒๕๖๓

รูปภาพ โครงการสร้างสัมพันธ์สู่รั้ว ขาว-กรมท่า ราชวินิต มัธยม ๒๕๖๓

 วันที่ ๐๒ – ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๓

ณ โรงแรม ฮอร์สชู พอยท์ รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม