โรงเรียนราชวินิต มัธยม มอบเงินสู้โควิด -19 และหน้ากากอนามัย ให้แด่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

โรงเรียนราชวินิต มัธยม มอบเงินสู้โควิด -19 และหน้ากากอนามัย ให้แด่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

 วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1

DSC_0714r