รูปภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

รูปภาพ การตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

จากงานอนามัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม

 วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มกล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มกล้อง 2