รูปภาพ พิธีเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณ

รูปภาพ พิธีเทิดพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายสัตย์ปฏิญาณ

 วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม