รูปภาพ พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนราชวินิต มัธยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔

รูปภาพ พิธีประดับเข็มตราสัญลักษณ์โรงเรียนราชวินิต มัธยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔ ประจำปีกาศึกษา ๒๕๖๓

 วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๖๓

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม