รูปภาพ งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์

รูปภาพ งานเกษียณอายุราชการโรงเรียนในกลุ่มพระบรมราชูปถัมภ์

 วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม