รูปภาพ โครงการต้นกล้ารัฐสภา กิจกรรมรูปแบบรัฐสภาในโรงเรียน (Parliament in school)

รูปภาพ โครงการต้นกล้ารัฐสภา กิจกรรมรูปแบบรัฐสภาในโรงเรียน (Parliament in school)

 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม