รูปภาพ งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๓ ช่วงเช้า

รูปภาพ งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๓ ช่วงเช้า

 วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม