ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม การแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A

121078843_1706893846153215_6533449277162617050_n

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วม การแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP

ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

คลิกที่นี่ https://bit.ly/3ddCYB9