รูปภาพ งานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

รูปภาพ งานสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

 วันที่ 12 ตุลาคม 2563

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม