รูปภาพ พิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563

รูปภาพ พิธีวางพวงมาลาถวายพระบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 9

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 วันที่ 13 ตุลาคม 2563

ณ โรงเรียนราชวินิต

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม