รูปภาพ การแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP

รูปภาพ การแข่งขันร้องเพลง (Singing Contest) การแข่งขันทักษะวิชาการภาษาอังกฤษ โรงเรียน EP/MEP

ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน A

 วันที่ 16 ตุลาคม 2563

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม