โรงเรียนราชวินิต มัธยม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จำนวน 5 ท่าน

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ จำนวน 5 ท่าน

ขนาดลงเว็บ

ขนาดลงเว็บ2-1

นายธิติพัทธ์ ชุติวัฒน์โสภณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ สพม.1

ขนาดลงเว็บ2-2นายธีรชัย ศรีนาม ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพลีลา สพม.2

ขนาดลงเว็บ2-3นายนพนันท์ อรัญมิ่ง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย สพม.1

ขนาดลงเว็บ2-4

นายสายธวา อาบรัมย์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สพม.10

ขนาดลงเว็บ2-5

นางสุวีรยา ชุติวัฒน์โสภณ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย สพม.1