รูปภาพ ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนราชวินิต มัธยม เลี้ยงสังสรรค์ รับสมาชิกใหม่ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

รูปภาพ ชมรมครูอาวุโสโรงเรียนราชวินิต มัธยม เลี้ยงสังสรรค์ รับสมาชิกใหม่

และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

 วันที่ 5 พฤศจิกายน  2563

ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม