รูปภาพ กิจกรรมสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รูปภาพ กิจกรรมสานสัมพันธ์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 , 2/1 ,  3/1 ,  4/6 ,  5/6 และ 6/6

 วันที่ 5 พฤศจิกายน  2563

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม