โรงเรียนราชวินิต มัธยม ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน

ยินดีต้อนรับรองผอ.ราชวินิต

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง ๓ ท่าน

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม