ประมวลภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบเพื่อนครู

ประมวลภาพ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 พบเพื่อนครู

 วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2563

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม