ตารางเรียนออนไลน์ สำหรับนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

 

Untitled-1กำหนดการสอนออนไลน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ คลิกที่นี่

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับครู คลิกที่นี่

หมายเหตุ หากไม่พบลิงก์ที่วิชาใด แสดงว่าครูผู้สอนสามารถติดตามนักเรียนเข้าห้องได้ครบเรียบร้อย