ประมวลภาพ พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพ พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา

 วันที่ 11 มีนาคม  พ.ศ.2564

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม