ประมวลภาพ พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

ประมวลภาพ พิธีปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563

เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา

 วันที่ 12 มีนาคม  พ.ศ.2564

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม