ประมวลภาพ พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์

ประมวลภาพ พิธีทำบุญเจริญพระพุทธมนต์ กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์

เนื่องในโอกาสปรับปรุงห้องสำนักงาน กลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์

และ เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ ห้องกลุ่มบริหารบุคคล การเงิน และสินทรัพย์

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม